Milan Celarc

Bevke, Ljubljansko barje, - setev: 5.5.2016 - žetev: 21.9.2016 - tip tal: barjanska črnica

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4590 345 43,6 59.673 26.017
PREFIXX 370 40,1 71.541 28.688
LG 33.87 380 42,2 66.065 27.876
FUTURIXX 380 44,5 69.175 30.783
SHANNON 400 39,8 79.027 31.453
LG 34.90 430 39,4 83.947 33.075
AAPOTHEOZ 450 37,7 81.000 30.537
DKC 5830 600 39,8 85.244 33.927
povprečje: 40,9 74.458 30.294

Benedikt Hostnik

Šmartno pri Litiji, - setev: 20.4.2016 - žetev: 21.9.2016 - tip tal: peščeno ilovnata

hibrid FAO pridelek sveže mase v kg/ha
LG 30.311 320 55.109
LG 33.87 380 45.974
DKC 5031 400 39.012
EXXALTAN 400 48.075
SHANNON 400 53.007
LG 34.90 430 50.273
RWKG1304 440 52.971
AAPOTHEOZ 450 51.740
DKC 5542 480 50.147
povprečje: 49.590