Milan Celarc

Bevke, Ljubljansko barje, - setev: 12.5.2014 - žetev: 6.10.2014 - tip tal: barjanska črnica

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
SHANNON 400 - 47,3 58.147 27.504
ES CARMEN 290 MESUROL 58,9 45.760 26.953
ES METHOD 400 MESUROL 48,1 54.652 26.288
DKC 5705 500 - 54,2 65.046 35.255
LG 30.311 320 - 48,9 50.029 24.464
LG 34.90 430 - 40,6 69.114 28.060
PIXXTOL 450 SONIDO 40,6 70.121 28.469
LG 33.87 380 - 48,4 59.378 28.739
LG 30.360 360 - 70,4 48.100 33.862
DKC 4590 345 - 56,3 50.186 28.255
povprečje: 51,4 
28.785

Benedikt Hostnik

Šmarno pri Litiji, - setev: 16.4.2014 - žetev: 29.9.2014 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
DKC 5542 480 - 37,1 78.014 28.943
SHANNON 400 - 38,3 69.138 26.480
DKC 5031 400 - 39,6 65.100 25.780
LG 34.90 430 - 30,9 82.140 25.381
GL TANOSA 400 MESUROL 40,1 65.448 26.245
ES ARMANDI 500 MESUROL 33,9 77.013 26.017
povprečje: 36,7 
72.809 26.489