Roman Božič

Trbonje, - setev: 1.5.2014 - žetev: 29.9.2014 - tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO dodatno tretiranje SS v % v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v % v kg/ha
LG 30.220 220 - 42,8 40.178 17.196
LG 30.311 320 - 34,8 54.017 18.798
LG 33.87 380 - 34,6 62.500 21.625
SHANNON 400 - 33,2 65.714 21.817
LG 34.90 430 - 30,0 66.785 20.036
PIXXTOL 450 SONIDO 32,4 60.000 19.440
FARAONIXX 480 SONIDO 29,6 73.660 21.803
GL TANOSA 400 MESUROL 33,4 56.428 18.847
povprečje: 33,9 
59.910 19.945