Viktor Jaodic

Naklo, - setev: 18.5.2013 - žetev: 7.10.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
MUSIXX 300 37,3 29.710 11.082
GL 1303 300 26,6 33.031 8.786
DKC 3623 320 31,5 32.140 10.124
LG 30.311 320 33,3 36.768 12.244
SHERLEY 330 32,2 39.147 12.605
DODIXX 350 24,2 33.706 8.157
JODIE 360 33,7 33.069 11.144
FUTURIXX 380 28,8 35.810 10.313
LG 33.87 380 37,0 40.033 14.812
LG 34.90 430 22,6 44.305 10.013
povprečje:   30,7 35.772 10.928

* setev po odkosu mnogocvetne ljuljke


Marko Jaodic

Selce v Seliški dolini, - setev: 1.5.2013 - žetev: 3.10.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LG 33.30 300 34,3 57.085 19.580
SOULAGES 300 33,5 47.570 15.936
JODIE 360 33,0 58.500 19.305
LZM 362/78 380 33,6 53.240 17.889
LG 33.87 380 31,0 45.750 14.183
povprečje:   33,1 52.429 17.378

Franci Fon

Spodnji Brnik, - setev: 25.4.2013 - žetev: 15.9.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
JODIE 360 34,1 33.000 11.253
FUTURIXX 380 36,3 30.000 10.890
LG 33.87 380 34,5 41.000 14.145
SHANNON 400 33,8 43.000 14.534
MEMOXX 420 33,2 32.000 10.624
LG 34.90 430 27,0 45.000 12.150
DKC 5542 480 32,2 35.000 11.270
FARAONIXX 480 26,5 31.000 8.215
povprečje:   32,2 36.250 11.635

Franci Debevc

Polje, Vodice, - setev: 16.5.2013 - žetev: 4.10.2013 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LG 33.50 340 31,2 37.174 11.598
JODIE 360 33,7 33.674 11.348
DKC 4964 380 30,9 35.741 11.044
FUTURIXX 380 31,2 38.017 11.861
SHANNON 400 30,0 40.687 12.206
LG 34.90 430 29,2 44.784 13.077
povprečje:   31,0 38.346 11.856

* lahka peščena tla, setev po odkosu dt