Dejan Miholič

Beznovci - Tip tal: ilovnata - Setev: 25.4.2010 - Žetev: 3.10.2010

hibrid FAO SS % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek suhe snovi v kg/ha pridelek rel. v %
LG 33.87 380 43,3 56.860 24.603 115
BURTON 390 36,2 64.410 23.304 109
PIXXIA 410 37,7 61.100 31.015 107
DKC 4888 400 41,5 51.040 21.156 99
LG 35.35 500 41,7 48.090 20.068 94
TIXXUS 500 38,7 51.570 19.973 93
TEXXEL 420 38,4 51.570 19.782 92
ACIENDA 500 31,6 61.400 19.427 91
povprečje: 38,6 55.743 21.416 100