Peter Hostnik

Polje ob Sotli, Imeno - Tip tal: peščeno - ilovnata - Setev: 26.4.2009 - Žetev: 23.9.2009

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4888 400 41,4 62.142 25.733
MAXXIS 370 46,8 51.714 24.192
LG 23.72 385 45,3 52.714 23.879
PIXXIA 410 43,9 53.571 23.496
TARANIS 320 42,3 54.000 22.815
LG 33.01 280 45,4 49.714 22.565
LG 33.95 390 44,4 50.714 22.537
PHILEAXX 410 41,6 53.857 22.421
AXXENTUS 280 49,0 44.285 21.691
povprečje: 44,4 52.523 23.259

Kmetijski zavod Celje

Šuc, Šmarje pri Jelšah - Tip tal: ilovnata - Setev: 26.4.2009 - Žetev: 10.9.2009

hibrid FAO SS % pridelek sveže mase
v kg/ha
pridelek suhe snovi
v kg/ha
PIXXIA 410 42,2 58.312 24.608
MAXXIS 370 47,1 46.202 21.761
DKC 5170 450 38,7 53.133 20.562
ROXXY 390 37,4 54.638 20.435
LG 23.72 385 39,4 50.633 19.949
DKC 4888 400 33,8 53.987 18.248
TARANIS 320 39,0 46.709 18.217
povprečje: 39,7 51.945 20.540