Dejan Miholič

Beznovci - Tip tal: ilovnata - Setev: 19.4.2008 - Žetev: 28.9.2008

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha NEL MJ/kg SS
BURTON 390 34.3 119,060 40,838 6.27
PIXXIA 400 38.4 103,440 39,721 6.45
TIXXUS 500 34.7 113,750 39,471
WEXXIL 500 37.6 102,660 38,600
CODISTAR 500 30.6 122,030 37,341 6.41
MAXXIS 370 41.3 87,340 36,071 6.54
DKC 4860 360 33.8 84,380 28,520 6.50
povprečje: 35.8 104,666 37,223 6.43