Dejan Miholič

Imeno - Tip tal: ilovnata - Setev: 26.4.2007 - Žetev: 16.9.2007

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
CODISTAR 500 36.95 77,333 28,575
PIXXIA 410 39.33 70,666 27,793
RAXXIA 420 33.84 79,810 27,008
BURTON 390 38.07 68,696 26,153
TIXXUS 500 32.12 80,095 25,727
WEXXIL 500 34.65 71,739 24,858
ASTURIAL 500 30.68 77,000 23,624
HEKTOR 400 39.66 58,435 23,175
LG 23.72 385 39.20 57,333 22,475
POXXIM 400 29.08 73,273 21,308
povprečje: 35.4 71,438 25,069