Kmetijski zavod Celje, Janko Šuc

Šmarje pri Jelšah - setev: 26.4.2018 - žetev: 29.8.2018 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 4717 370 40,8 56.786 23.169
LG 34.90 340 31,9 66.134 21.100
povp. Agrosaat: 36,4 61.465 22.135

Borut Kranjc

Sp. Korena, Zgornja Korena - setev: 3.5.2018 - žetev: 11.8.2018 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
DKC 3623 300 46,6 62.367 29.063
LG 30.315 310 41,4 54.367 22.508
LG 30.308 320 44,0 51.102 22.485
LG 30.311 320 40,6 53.551 21.742
povprečje: 43,2 55.347 23.949

Opomba: setev po odkosu travinja