Nikolaj Kogoj

Bilje, Renče, - setev: 26.4.2019 - žetev: 22.10.2019 - tip tal: težka ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha pridelek rel v %
DKC 5182 400 19,8 8.502 7.929 106
TWEETOR 450 17,1 7.947 7.605 101
DKC 5830 600 18,4 7.150 6.784 90
AAPOTHEOZ 450 18,8 8.140 7.686 102
povprečje: 18,7 7.935 7.501 100

OPOMBA: Celoten poskus poškodovan zaradi divjih prašičev. DKC 5830 ocena 20% škoda na robu parcele.