Kmetijski inštitut Slovenije

IC Jablje, Mengeš - setev: 18.5.2019 - žetev: 19.10.2019 - tip tal: peščeno-ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 300 24,3 11.728 10.323 82
FLEXXION 300 25,5 13.223 11.459 91
LG 30.308 320 25,0 14.235 12.409 99
DKC 4351 340 24,5 15.639 13.730 110
AJOWAN 350 27,9 15.537 13.026 104
DKC 4569 350 26,3 16.521 14.164 113
INCLUSIV 380 30,8 16.037 12.904 103
LG 31.377 370 25,6 15.049 13.024 104
DKC 4717 370 27,1 15.296 12.966 103
DKC 5182 400 30,2 16.738 13.585 108
povp. Agrosaat: 26,7 15.000 12.759 102
povp. 73 hibridov: 12.532 100

Franc Fon

Sp. Bernik, Cerklje - setev: 5.6.2019 - žetev: 7.12.2019 - tip tal: ilovnato peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
LG 34.90 430 31,0 16.615 13.331 109
LG 31.479 410 32,4 16.000 12.577 103
SHANNON 400 31,3 14.153 11.306 92
TWEETOR 450 31,2 14.153 11.322 93
LG 33.87 380 32,1 12.923 10.203 83
INCLUSIV 380 31,6 16.615 13.215 108
LMZ 368/12 380 29,2 12.307 10.132 83
LG 30.311 320 27,7 14.153 11.898 97
LG 30.308 320 30,1 13.538 11.004 90
LG 31.295 290 29,7 12.307 10.060 82
LG 30.220 220 27,5 11.387 9.600 78
KERALA 300 25,8 17.142 14,790 121
AJOWAN 350 28,0 18.571 15.548 127
LG 33.50 340 29,8 14.234 11.619 95
LG 30.360 360 30,9 15.658 12.581 103
LG 31.401 390 33,1 15.658 12.180 100
ADEVEY 300 31,3 16.370 13.077 107
LG 31.322 320 34,3 13.523 10.331 84
FUTURIXX 380 29,4 16.370 13.439 110
LIMANOVA 360 360 12.811 10.368 85
FEROXXY 300 29,6 13.793 11.291 92
GLUMANDA 300 29,1 15.658 12.909 106
LG 31.377 370 33,5 17.081 13.208 108
DKC 4717 370 34,4 15.660 11.945 98
DKC 4569 360 32,6 22.775 17.849 146
povprečje: 30,6 15.178 12.231 100

OPOMBA: Pozno spravilo, polomljene rastline