Bojan Elbl

Trstenik, Benedikt - setev: 28.4.2018 - žetev: 16.10.2018 - tip tal: težka

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
GLUMANDA 300 18,9 11.279 10.636 80
DKC 3623 300 15,3 10.596 10.435 78
RH 17108 380 17,6 13.079 12.532 94
INCLUSIV 380 19 14.118 13.297 100
DKC 5068 400 18,2 15.937 15.158 114
AKINOM 480 25,9 20.743 17.873 134
povprečje: 19,2 14.292 13.322 100

Marko Jauk

Kremberk, Sv. Ana v Slovenskih goricah, - setev: 15.4.2018 - žetev: 25.9.2018 - tip tal: težka

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
DKC 5068 400 25,3 19,765 17.165 108
SHANNON 400 24,1 16.682 14.723 93
INCLUSIV 380 22,9 18.246 16.358 103
LG 30.389 380 21,9 15.576 14.146 89
DKC 4717 370 22,3 17.506 15.816 100
AJOWAN 350 23,9 17.678 15.643 99
DKC 4569 350 21,9 17.536 15.925 100
povprečje:
23,2 17.569 15.682 99
povp. 17 hibridov:
22,3 17.550 15.854 100

Alojz Prelog

Zagojič, Gorišnica, - setev: 23.4.2018 - žetev: 28.9.2018 - tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
DKC 3623 300 14,1 12.865 12.850 88
CHAPALU 330 15,5 14.321 14.071 96
DKC 4351 340 15,2 15.643 15.425 105
DKC 4522 345 14,9 15.059 14.901 102
DKC 4569 350 14,8 14.917 14.778 101
DKC 4717 370 14,4 15.067 14.997 102
DKC 5068 400 14,6 15.687 15.578 106
povprečje:
14,8 14.794 14.657 100

Marjan Hameršak

Bukovci, Markovci, - setev: 22.4.2018 - žetev: 27.9.2018 - tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
LG 30.325 320 19,6 15.7238 14.713 96
LZM 367/34 330 17,9 15.628 14.919 97
DCK 4351 340 17,8 15.701 15.007 98
DKC 4522 345 17,1 16.770 16.166 105
LG 30.360 360 18,1 15.131 14.410 94
LIMANOVA 360 17,1 16.213 15.629 102
TWEETOR 410 18,6 17.620 16.678 109
povprečje:
18,0 16.114 15.360 100

Jožef Šolar

Marjeza na Dravskem polju, Marjeta na Dravskem polju - setev: 24.4.2018 - žetev: 1.10.2018 - tip tal: peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
LG 33.50 350 15,9 11.298 11.048 81
DKC 4569 350 16,2 16.351 15.933 117
AJOWAN 350 17,3 13.515 12.996 95
LIMANOVA 360 16,9 14.880 14.378 105
LG 31.377 370 16,9 15.131 14.621 107
INCLUSIV 380 18,4 11.890 11.282 83
SHANNON 400 17,4 15.336 14.730 108
DKC 5068 400 27,3 14.201 13.656 100
LG 31.479 410 17,9 14.831 14.158 103
LG 34.90 430 18,8 14.621 13.805 101
povprečje: 17,3 14.205 13.661 100

Sandi Fingušt

Orehova vas, Hoče- Slivnica - setev: 23.4.2018 - žetev: 25.9.2018 - tip tal: glinasto-ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 300 21,7 14.250 12.974 86
FEROXXY 300 19,5 15.052 14.89 93
LG 30.325 320 17,9 15.749 15.035 99
DKC 4351 340 17,4 17.073 16.398 108
LIMANOVA 360 18,0 17.038 16.246 107
DKC 4717 370 18,6 16.271 15.401 102
LG 34.90 430 19,8 16.898 15.758 104
povprečje: 19,0 16.047 15.129 100

Robi Belca

Dragonja vas, Cirkovce - setev: 28.4.2018 - žetev: 1.10.2018- tip tal: ilovnato-peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 300 16,2 12.612 12.289 99
BIXX 300 19,0 12.348 11.630 93
LG 30.315 310 14,6 12.756 12.667 102
LG 30.311 320 19,5 11.946 11.182 90
CHAPALU 330 16,8 13.586 13.144 106
DKC 4162 340 14,5 15.447 15.357 123
DKC 4522 345 15,5 10.142 9.965 80
LG 30.360 360 15,3 13.487 13.283 107
povprečje: 16,4 12.791 12.440 100

Robi Belca

Dragonja vas, Cirkovce - setev: 22.4.2018 - žetev: 1.10.2018- tip tal: glinasto-ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 300 16,8 13.079 12.653 96
BIXX 300 17,3 14.396 13.844 105
LG 30.315 310 18,7 14.888 14.074 107
LG 30.311 320 19,4 12.920 12.109 92
CHAPALU 330 16,9 15.000 14.494 110
DKC 4162 340 16,4 16.857 16.387 124
DKC 4522 340 16,0 14.976 14.628 111
LG 30.360 360 16,0 7.587 7.411 56
povprečje: 17,2 13.713 13.200 100

Jeruzalem Ormož SAT

Ormož - setev: 26.4.2018 - žetev: 11.10.2018 - tip tal: glinasto-ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
DKC 3623 300 15,3 9.929 9.779 97
FEROXXY 300 17,5 9.219 8.944 88
DKC 4351 340 17,1 10.992 10.596 105
DKC 4569 350 17,6 11.052 10.589 105
DKC 5068 400 17,1 11.052 10.654 106
povprečje: 16,9 10.449 10.092 100

Kmetijski zavod Maribor, Silvo Godec

Rošnja, Starše - setev: 8.5.2018 - žetev: 29.9.2018 - tip tal: peščena

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
LG 30.325 320 18,8 10.151 9.664 83
DKC 4451 345 21,3 12.755 11.824 101
SHANNON 400 22,9 14.949 13.619 116
povprečje: 21,0 12.618 11.702 100

Kmetijski zavod Maribor, Viktor Zafošnik

Sl. Bistrica, Slovenska Bistrica - setev: 26.4.2018 - žetev: 2.10.2018 - tip tal: glinasto-ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
DKC 4717 370 19,6 13.757 12.987 87
LG 34.90 430 24,5 17.600 15.752 106
LG 30.597 600 27,8 18.479 15.928 107
povprečje: 24,0 16.612 14.889 100

Zvonko Beranič

Stražgonjca, Pragersko - setev: 4.5.2018 - žetev: 26.9.2018 - tip tal: ilovnato glinasta

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
LG 30.315 310 26,9 20.464 17.294 114
LG 30.308 320 28,0 15.945 13.349 87
LG 30.311 320 28,4 13.884 11.559 76
DKC 4351 340 27,0 19.605 16.641 109
DKC 4522 345 24,8 17.669 15.450 101
LIMANOVA 360 27,3 18.655 15.770 103
LG 31.377 370 28,6 18.294 15.188 99
DKC 4717 370 27,3 19.836 16.768 110
TWEETOR 410 28,1 20.427 17.078 112
LG 34.90 430 30,9 17.301 13.901 91
povprečje: 27,7 18.208 15.310 100

Andrej Ropič

Vosek, Pernica - setev: 24.4.2018 - žetev: 5.10.2018 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
ADEVEY 300 18,8 16.314 15.403 103
GLUMANDA 300 18,4 15.595 14.797 98
FEROXXY 300 17,6 13,977 13.392 89
CHAOALU 330 18,3 14.700 13.965 93
DKC 4351 340 18,2 17.932 17.056 114
DKC 4522 345 19,2 15.730 14.779 98
LIMANOVA 360 18,8 16.719 15.786 105
povprečje: 18,5 15.852 15.025 100

Milan Tacinger

Lešje, Majšprek - setev: 5.5.2018 - žetev: 10.10.2018 - tip tal: ilovnata

hibrid FAO vlaga v % pridelek svežega zrnja v kg/ha pridelek suhega zrnja s 14% vlage v kg/ha pridelek rel v %
DKC 3623 300 23,0 14.605 13.077 102
LG 30.308 320 22,2 13.207 11.948 93
LG 30.311 320 21,0 12.986 12.065 94
CHAPALU 330 20,6 13.157 12.147 95
LG 33.50 350 22,1 15.210 13.777 107
LG 31.377 370 24,6 15.815 13.866 108
SHANNON 400 21,4 14.222 12.998 101
LG 34.90 430 23,6 14.476 12.860 100
povprečje: 22,2 14.210 12.842 100
*Setev po drugem odkosu travinja.