Dejan Miholič

Breznovci, - setev: 18.4.2012 - žetev: 30.8.2012 - tipi tal: ilovnata

hibrid FAO SS v % pridelek sveže mase v kg/ha pridelek SS v kg/ha
LG 33.87 380 41,9  56.690 23.753
LG 34.90 430 41,6 56.690 23.583
SHERLEY 330  41,9 54.590 22.873
DKC 4888 400 37,2 60.610 22.547
SCANDI 400* 33,9  56.220 19.059
LABELI 400*   25,5 57.360 14.627
Povprečje:    37,0 57.027 21.074