SIREK


Hibridi

DODGGE Oranžna barva zrnja brez tanina. Kombinacija pridelka in visoke vsebnosti beljakovin. Zgodnejša sorta za zrnje. V praksi dosega tudi čez 10 ton pridelka zrnja na hektar. Setvena norma 280.000–380.000 zrn/ha.
PRIMSILO Oranžna barva zrnja z nizko vsebnostjo tanina. Dobro prebavljiv sirek, primeren za prehrano govedi. Višina rastline od 150–170 cm. Primeren za normalno kot strniščno setev. Setvena norma 200.000–250.000 zrn/ha.
VEGGA Svetlejša barva zrnja z nizko vsebnostjo tanina. Srednje pozna sorta, primerna za prehrano govedi. Zelo dobro stabilna sorta. Višina rasti 170–200 cm. Setvena norma 200.000–250.000 zrn/ha.

Sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.