SIREK


Hibridi

STYX NOVO Opis: Silažni sirek, ki je primeren za prehrano goveda in biomaso. Pozna sorta, katere višina je 3 do 4 metre.
Spravilo: S silokombajnom v mlečni do voščeni zrelosti pri sušini med 27 in 30 %.
Setvena norma: 200.000–250.000 zrn/ha
HARMATTAN
NOVO
Opis: Nekoliko nižji silažni sirek, primeren za prehrano govedi ter pridelavo biomase. Je srednje zgodnja sorta zelo odporna na poleganje. Primerna tudi vlažnejše površine. Višina rastline do 2 metra.
Spravilo: S silokombajnom v mlečni do voščeni zrelosti pri sušini med 27 in 30%.
Setvena norma: 250.000–300.000 zrn/ha s koruzno sejalnico enojne ali dvojne vrste.

Sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.