PREZIMNI DOSEVKI

Za ozelenitev

Vrsta / sorta Čas setve Setvena norma v kg/ha Priporočila Opomba
Inkarnatka LOVASPATONAI, INKARA julij - 15. september 20 - 30 P, K Enoletna detelja z velikimi pridelki zgodaj spomladi. Priporočamo setev z mnogocvetno ljuljko. INKARA spada med avtohtone sorte.
Lucerna EMILIANA, OSLAVA

marec - april, julij - avgust

35 K Zaradi visoke vsebnosti beljakovin v krmi in tolerantnosti na sušo je kraljica med deteljami. Zelo primerna za lahka tla z ustreznim pH.
Črna detelja START, NIKE, UNO, ROSETA marec - april, julij - avgust 30 - 35 K Za srednje težka, blago kisla tla. Primerna za samostojno setev ali v mešanicah s travami.
Bela detelja HUIA marec - april, julij - avgust 10 - 15 K Dobro prenaša gaženje, uporabljamo jo v mešanicah s travami.
Grašica panonska VILLANA julij - avgust 100 - 130 P, K Uporabljamo jo v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali žiti in inkarnatko.
Mnogocvetna ljuljka HUNTER, LAŠKA, DRAGA, FABIO, TEANNA, MERVANA julij - avgust 30 - 50 P, K Sorte za intenzivno košno rabo.
Pasja trava AMBA, TERANO marec - april, avg. - 15. sept. 20 - 22 K Odlična izbira za lahka tla. Dobra prilagodljivost na sušo.
Krmna ogrščica STARŠKA julij - september 10 - 15 P, K Bogata beljakovinska krma za pozne dni v oktobru in novembru. Cenovno zelo ugodna ozelenitev. Spada med avtohtone sorte.

Legenda: P = podor / K = za krmo živalim

Krmna ogrščica STARŠKA

Krmna ogrščica je enoletna prezimna krmna rastlina, ki jo lahko uporabljamo kot strniščni neprezimni krmni dosevek, prezimni krmni posevek ali za podor. Ima velik pridelek zelene krme.

Inkarnatka INKARA

Inkarnatka je enoletna prezimna detelja z velikim pridelkom in veliko vsebnostjo surovih beljakovin. Lahko jo sejemo v čisti setvi, v kombinaciji z mnogocvetno ljuljko ali kombinaciji z drugimi enoletnimi preznimnimi dosevki.