OZIMNA ŽITA


OZIMNA ŽITA

Ozimna pšenica izboljševalka

Najvišji kakovostni razred

IZALCO

Zelo zgodnja sorta z odličnimi pekovskimi lastnostmi.
Tip klasa: resnica (primerna tudi za področja, kjer povzroča škodo divjad).
Zelo tolerantna na rumeno rjo, fuzarij klasa.
Nizka stabilna rastlina.
Priporočamo setev v optimalnem terminu, tudi za lažja tla.

LENNOX

Presevna pšenica s časom setve od oktobra do aprila.
Premium kakovost z visoko vsebnostjo beljakovin in visok FN.
Zgodnja do srednje zgodnja zrelost.
Srednje visoka slama in dobra odpornost na poleganje.
Tolerantna na bolezni, še posebno na rumeno rjo.

BERNSTEIN

Zelo visok pridelek z veliko vsebnostjo beljakovin.
Golica z izredno dolgim klasom in odličnim pridelkom.
Pozna sorta, primerna za srednje težka do težja tla.
Visoka, vendar dobro stabilna rastlina, odporna na poleganje.
Dobro tolerantna sorta na rje in fuzarij, manj na septorijo.
Kompenzacijski tip, prenaša pozne setve v november.

Ozimna krušna pšenica

Velik kakovostni pridelek

SOFRU

Zgodnja, nezahtevna resnica, srednje nizke rasti.
Daje zelo dobre pridelke s povprečno kakovostjo.
Potencial pridelka XXL: 10 ton na ha.
Za zagotovitev kakovostnih parametrov zahteva nekoliko višje odmerke dušika.

OBIWAN NOVO

Zgodnja nizka resnica.
Krušna sorta.
Odporna na bolezni.
Primerna za lahka tla.

ALIXAN

Rekorden pridelek zrnja brez konkurence ob intenzivni tehnologiji.
Potencial za zelo visoke pridelke; na ravni krmnih pšenic.
V povprečju B-kakovost.
Zgodnja sorta, primerna tudi za sušnejša območja.
Tip klasa - golica, z velikim številom zrn v klasu.
Nizka rastlina, zelo dobro odporna na poleganje.

CAMPESINO NOVO

Pozna srednje visoka golica.
Primerna za vse tipe tal.

Ozimna krmna pšenica

Za poljedelce in živinorejce

SPONTAN

Srednje pozna golica za srednje težka in težka tla na živinorejskih kmetijah.
Visoki pridelki in beljakovine.
Primerna tudi za poznejše setve.
Srednje visoka slama, odlična tolerantnost na bolezni.
Veliko število zrn v klasu, zelo velik potencial za pridelek zrnja.
Zelo dobra odpornost na poleganje.
Pričakovan velik pridelke zdrave slame in zrnja z visoko vsebnostjo beljakovin.
Prava izbira za pridelavo krme!

Ozimni ječmen

Velika krmna vrednost

SANDRA

Brez prave konkurence
Najbolj popularna sorta dvorednega ječmena v Sloveniji.
Odlični pridelki zrnja, zrnje izredno debelo.
Velika krmna vrednost.
Zgodnja sorta z dobro stabilno slamo.
Tolerantna sorta na virus rumene pritlikavosti ječmena.
Med najboljšimi sortami tudi v Avstriji in Nemčiji.

JULE

Odličen pridelek v različnih pridelovalnih območjih.
Najboljši HL med večrednimi ječmeni.
Zelo stabilna slama.
Srednja zgodnost.

VALERIE

Nov konkurenčni dvoredni ječmen.
Izjemen potencial za pridelek.

AZRAH

Sorta, ki nadomešča sorto Merle.
Srednje zgodnja sorta z debelim zrnjem.
Še bolj odporen in roden večredec.
Visoka, zdrava in stabilna slama.
Boljša odpornost na bolezni od ostalih sort.
Primerna sorta za intenzivno pridelavo.
Zelo veliki pridelki zrnja in slame.

Ozimna pira

Na novo odkrito staro žito

OSTRO

Zelo primerna za ekološko pridelavo, na voljo tudi BIO-seme.
Pražito za zdrav življenski slog.
Dober pridelek tudi na revnih tleh ob ekstenzivni pridelavi.
Pire ne pridelujemo na močno gnojenih tleh.
Sorta Ostro ni zahtevna za pridelavo.
Pridelek zrnja z veliko absolutno maso.

Ozimna tritikala

Kakovostna krma in obilo slame

RIPARO

Zgodnja tritikala za lažja tla in zgodnje žetve.
Srednje visoka zelo stabilna slama, dolgi klasi.
Dobra odpornost na poleganje, bolezni in golomraznico.
Intenzivna sorta za najboljše pridelke ob intenzivni tehnologiji!
Za pridelavo zrnja ali za siliranje cele rastline.

RIVOLT NOVO

Zgodnja tritikala, za vse tipe tal.
Z visoko slamo in odporna na poleganje.

Ozimni oves

Za krmo konj in telet

EAGLE

Primeren za slabša rastišča.
Velik pridelek in HL.
Ne priporočamo ga na območjih, kjer je možna golomrazica.

Ozimna rž

Pridelek in kakovost za mline

ELEGO

Sorta z lepim debelim zrnom.
Srednje rana zrelost.
Stabilna kakovost.
Nekoliko stabilnejše padno število, kot pri ostalih sortah.
Dobro tolerantna na bolezni.
Po zgodnosti in višini podobna sorti conduct.

JEHTRO [H] NOVO

Intenzivni hibrid za rekorden pridelek.