OZIMNA ŽITA

Ozimna žita

Pšenica izboljševalka

Najvišji kakovostni razred

RENAN

Standart za mlinsko industrijo.
Premium kakovost.
Visok potencial rodnosti.
Primerna za intenzivno pridelavo.
Zgodnja sorta, tip resnica.
Zelo tolerantna na bolezni listov, stebla in klasa.

ENERGO

Poudarjena kakovost.
Tip klasa resnica.
Zelo podobna sorti renan, nekoliko višja slama.
Zagotavlja visoko vsebnost beljakovin.
Dobri in stabilni pridelki v vseh pridelovalnih pogojih.
Dobro tolerantna sorta na fuzarij.
Srednje visoka do visoka sorta.
Visoka stabilnost slame.

IZALCO

Super kakovostna resnica.
Zelo zgodnja sorta z odličnimi pekovskimi lastnostmi.
Tip klasa resnica (primerna tudi za področja, kjer povzroča škodo divjad).
Zelo tolerantna na rumeno rjo, fuzarij klasa.
Nizka stabilna rastlina.
Priporočamo setev v optimalnem terminu, tudi za lažja tla.

LENNOX

Presevna pšenica.
Presevna pšenica s časom setve od oktobra do aprila.
Premium kakovost z visoko vsebnostjo beljakovin in visok FN.
Zgodnja do srednje zgodnja zrelost.
Srednje visoka slama in dobra odpornost na poleganje.
Tolerantna na bolezni, še posebno na rumeno rjo.
Tip klasa – golica.

BERNSTEIN

Pridelek in kakovost, 2 v 1.
Zelo visok pridelek z veliko vsebnostjo beljakovin.
Golica z izredno dolgim klasom in odličnim pridelkom.
Pozna sorta, primerna za srednje težka do težja tla.
Visoka, vendar dobro stabilna rastlina, odporna na poleganje.
Dobro tolerantna sorta na rje in fuzarij, manj na septorijo.
Kompenzacijski tip, prenaša pozne setve v november.

Krušna pšenica

Velik kakovostni pridelek

ALIXAN

Večni rekorder.
Rekorden pridelek zrnja brez konkurence ob intenzivni tehnologiji.
Potencial za zelo visoke pridelke; na ravni krmnih pšenic.
V povprečju B-kakovost.
Zgodnja sorta, primerna tudi za sušnejša območja.
Tip klasa - golica, z velikim številom zrn v klasu.
Nizka rastlina, zelo dobro odporna na poleganje.

KERUBINO

Odlična kakovost.
Nadgradnja sorte profit - višji pridelek, enaka kakovost, podoben izgled.
Kombinacija visokih pridelkov in kakovosti na vseh tipih tal.
Pšenica odlične krušne kakovosti A-B.
Srednje visoka rastlina tipa golice.
Zaradi dobre prezimitve in kompenzacijske sposobnosti razraščanja je primerna tudi za pozne setve.

SOFRU

Zgodnja in rodna resnica.
Zgodnja, nezahtevna resnica, srednje nizke rasti.
Tip klasa – resnica, primerna tudi tam, kjer divjad povzroča škodo.
Daje zelo dobre pridelke s povprečno kakovostjo.
Potencial pridelka XXL: 10 ton na ha.
Za zagotovitev kakovostnih parametrov zahteva nekoliko višje odmerke dušika.

HYFI

NOVO
Izjemni pridelki s hibridno tehnologijo v sušnih letih.
Zgodnja zrelost, odlično razraščanje veliki klasi in zelo veliki pridelki.
Daje najboljše pridelke v stresnih pogojih, kot je suša, ter na slabših tleh.
Slama je srednje visoka in precej stabilna.
Tip klasa golica.
Dobra do zelo dobra odpornost na bolezni, srednja opornost na golomraznico.
Srednja pekovska kakovost in beljakovine, zelo dobro padajoče število (FN).
Nizka setvena norma in zelo dobra prilagodljivost na čas setve.

GRAINDOR

Zelo podobna sortama alixan in apache.
Izredna rodnost, srednja kakovost.

Krmna pšenica

Za poljedelce in živinorejce

SPONTAN

NOVO
Visoki pridelki in beljakovine.
Srednje pozna golica za srednje težka in težka tla na živinorejskih kmetijah.
Primerna tudi za poznejše setve.
Srednje visoka slama, odlična tolerantnost na bolezni.
Veliko število zrn v klasu, zelo velik potencial za pridelek zrnja.
Zelo dobra odpornost na poleganje.
Pričakovan velik pridelke zdrave slame in zrnja z visoko vsebnostjo beljakovin.
Prava izbira za pridelavo krme!

JOHNNY

Srednje pozna golica za pridelavo krme.
Idealna pšenica za poznejše setve.

Ozimni ječmen

Velika krmna vrednost

SANDRA

Brez prave konkurence
Najbolj popularna sorta dvorednega ječmena v Sloveniji.
Odlični pridelki zrnja, zrnje izredno debelo.
Velika krmna vrednost.
Zgodnja sorta z dobro stabilno slamo.
Tolerantna sorta na virus rumene pritlikavosti ječmena.
Med najboljšimi sortami tudi v Avstriji in Nemčiji.

AZRAH

Še bolj odporen in roden večredec
Sorta, ki nadomešča sorto Merle.
Srednje zgodnja sorta z debelim zrnjem.
Visoka, zdrava in stabilna slama.
Boljša odpornost na bolezni od ostalih sort.
Primerna sorta za intenzivno pridelavo.
Zelo veliki pridelki zrnja in slame.

HEDY, TROOPER

NOVO
Stabilni pridelek
Večredni hibridni ječmen z debelim zrnjem.
Odlična toleranca na stres, sušo in slabša tla.
Srednje pozna zrelost, nizka setvena norma, ne prenaša poznih setev!
Drugi odmerek dušika spomladi naj bo večji kot prvi, v začetku kolenčenja (EC 31-32).
Priporočamo uporabo rastnega regulatorja!

Ozimna tritikala

Kakovostna krma in obilo slame

SW TALENTRO

Zelo velik pridelek zrnja.
Optimalna za vsa pridelovalna območja.
Primerna tudi za siliranje cele rastline.

COSINUS

Prvak v pridelku zrnja in slame.
Možni zelo visoki pridelki zrnja, tudi čez 9 t/ha.
Tritikala z visoko slamo, rženi tip.
Sorta je primerna tudi za siliranje cele rastline.
Dobra prezimitev, dobro tolerantna na snežno plesen.
Primerna tudi za višje ležeče predele.

RIPARO

NOVO
Zgodnji pridelek zrnja, stabilna slama.
Zgodnja tritikala za lažja tla in zgodnje žetve.
Srednje visoka zelo stabilna slama, dolgi klasi.
Dobra odpornost na poleganje, bolezni in golomraznico.
Intenzivna sorta za najboljše pridelke ob intenzivni tehnologiji!
Za pridelavo zrnja ali za siliranje cele rastline.

Ozimna rž

Pridelek in kakovost za mline

ELEGO

Stabilna kakovost.
Sorta z lepim debelim zrnom.
Srednje rana zrelost.
Nekoliko stabilnejše padno število, kot pri ostalih sortah.
Dobro tolerantna na bolezni.
Po zgodnosti in višini podobna sorti conduct.

BINNTTO

NOVO
Hibridna rž.
Intenzivni hibrid za rekordne pridelke.
Tvori več peloda, kar omogoča zaneslivejšooprašitev - pollenplus tehnologija.
Dobra stabilnost pridelka in kakovosti (predvsem FN).
Nižja slama - dobro odporna na poleganje.
Nizka setvena norma 70-100 kg/ha.

Ozimni oves

Za krmo konj in telet

WILAND

Pridelek, kot ga še niste imeli.
Ozimni oves, primeren za ozelenitev na najslabših tleh.
Ozimni oves z izjemnim potencialom za razraščanje in pridelek.
Primeren za vsa pridelovalna območja - razen za tista z močno golomraznico.
V normalnih razmerah dozori 7-10 dni po ozimnem ječmenu.
Visoka rastlina, ki dosega visoke in kakovostne pridelke zrnja.

Ozimna pira

Na novo odkrito staro žito

OSTRO

Pražito za zdrav življenski slog.
Zelo primerna za ekološko pridelavo, na voljo tudi BIO seme.
Dober pridelek tudi na revnih tleh ob ekstenzivni pridelavi.
Pire ne pridelujemo na močno gnojenih tleh.
Sorta Ostro ni zahtevna za pridelavo.
Pridelek zrnja z veliko absolutno maso.