Neprezimni dosevki

Za poletno ozelenitev

NEPREZIMNI DOSEVKI

Za poletno ozelenitev

Ajda

ČEBELICA

Uporabna tudi za ljudsko prehrano

Primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

ČAS SETVE: 15. V–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 70-80
PRIPOROČILA: podor
OPOMBE: Izredna medovitost, kratka vegetacija, saj zacveti po 4-ih tednih, nadpovprečen pridelek zrnja.

Proso

KORNBERŠKO

Uporabno tudi za ljudsko prehrano

Pridelujemo ga kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi kot krmo za živali.

ČAS SETVE: 15. V–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 30-40
PRIPOROČILA: za krmo živalim
OPOMBE: Vodilna sorta v Sloveniji in Evropi, za sušna območja.

Proso

SONČEK

Uporabno tudi za ljudsko prehrano

Pridelujemo ga kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi kot krmo za živali.

ČAS SETVE: 15. V–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 30-40
PRIPOROČILA: za krmo živalim
OPOMBE: Vodilna sorta v Sloveniji in Evropi, za sušna območja.

Sudanska trava

NUTRI HONEY

ČAS SETVE: V–VII
SETVENA NORMA V KG/HA: 20-30
PRIPOROČILA: za podor in za krmo živalim
OPOMBE: Primerna za sušna območja. Je večkrat kosna. Kot strniščni dosevek priporočamo setev v vrste in spravilo v voščeni zrelosti s silažnim kombajnom.

Oljna redkev

DORA

ČAS SETVE: VII–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 25-30
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Tvori velik pridelek organske mase, ki povečajo vsebnost humusa v tleh. Globoke korenine rahljajo tla in izboljšajo zračno vodni režim tal.

Oljna redkev

ROMESA

ČAS SETVE: VII–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 25-30
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Tvori velik pridelek organske mase, ki povečajo vsebnost humusa v tleh. Globoke korenine rahljajo tla in izboljšajo zračno vodni režim tal.

Meliorativna redkev

STRUCTURATOR

ČAS SETVE: VIII–IX
SETVENA NORMA V KG/HA: 8
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino ter zbita tla.

Bela gorjušica

BAMBERKA

ČAS SETVE: VII–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 20-25
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Tvori velik pridelek organske mase. S podoravanjem zelene mase jeseni zmanjšujemo populacijo talnih škodljivcev.

Facelija

VETROVSKA

ČAS SETVE: VI–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 10-16
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.

Facelija

BALO

ČAS SETVE: VI–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 10-16
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.

Aleksandrijska detelja

MARNILLA

ČAS SETVE: V–15. VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 25-30
PRIPOROČILA: za podor in za krmo živalim
OPOMBE: Detelja s hitrim mladostnim razvojem. Kombiniramo jo z oljno redkvijo, belo gorjušico, ajdo ali s facelijo, pri čemer dobimo bogato maso za podor.

Aleksandrijska detelja

ALEX

ČAS SETVE: V–15. VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 25-30
PRIPOROČILA: za podor in za krmo živalim
OPOMBE: Detelja s hitrim mladostnim razvojem. Kombiniramo jo z oljno redkvijo, belo gorjušico, ajdo ali s facelijo, pri čemer dobimo bogato maso za podor.

Abesinska gizotija

RAMTILLKRAUT

ČAS SETVE: VII–VIII
SETVENA NORMA V KG/HA: 10
PRIPOROČILA: za podor
OPOMBE: Tvori veliko količino organske mase, ki je primerna za podor. Hitra rast in cvetenje. Primerna v kolobarju pred kapusnicami.