NEPREZIMNI DOSEVKI

Za poletno ozelenitev

Vrsta / sorta Čas setve Setvena norma v kg/ha Priporočila Opomba
Ajda* BAMBY, ČEBELICA 15. maja - avgust 70 - 80 P Izredna medovitost, kratka vegetacija - zacveti po 4 tednih, nadpovprečni pridelki.
Proso* KORNBERŠKO, SONČEK 15. maja - avgust 30 - 40 K Vodilna sorta pri nas in v Evropi. Primerna za sušna območja.
Sudanska trava GANAVAN, NUTRY HONEY maj-julij 20 - 30 P, K Primerna za sušna območja. Je večkrat kosna. Kot strniščni dosevek priporočamo setev v vrste in spravilo v voščeni zrelosti s silažnim kombajnom.
Oljna redkev ANNA, DORA, ROMESA julij - avgust 25 - 30 P Tvori velike pridelke organske mase, ki povečajo vsebnost humusa v tleh. Globoke korenine rahljajo tla in izboljšajo zračno vodni režim tal.
Meliorativna redkev STRUCTURATOR avgust– september 8 P Tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino ter zbita tla.
Bela gorjušica BEA, BAMBERKA, ROTA julij - 15. avgust 20 - 25 P Tvori velike pridelke organske mase. S podoravanjem zelene mase jeseni zmanjšujemo populacijo talnih škodljivcev.
Facelija VETROVSKA, BALO junij - avgust 10 - 16 P Je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.
Aleksandrijska detelja MARNILLA, ALEX maj - 15. avgust 25 - 30 P, K Detelja, s hitrim mladostnim razvojem.Kombiniramo jo z oljno redkvijo, belo gorjušico, ajdo ali s facelijo, pri čemer dobimo bogato maso za podor.

Legenda: P = podor / K = za krmo živalim; * = uporabna tudi za ljudsko prehrano

Ajda ČEBELICA

Primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

Proso SONČEK

Pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi za krmo živali.