NEPREZIMNI DOSEVKI

Za poletno ozelenitev

Vrsta / sorta Čas setve Setvena norma v kg/ha Priporočila Opomba
Ajda* BAMBY, ČEBELICA 15. maja - avgust 70 - 80 P Izredna medovitost, kratka vegetacija - zacveti po 4 tednih, nadpovprečni pridelki.
Proso* KORNBERŠKO, SONČEK 15. maja - avgust 30 - 40 K Vodilna sorta pri nas in v Evropi. Primerna za sušna območja.
Sudanska trava PIPER, NUTRY HONEY maj-julij 20 - 30 P, K Primerna za sušna območja. Je večkrat kosna. Kot strniščni dosevek priporočamo setev v vrste in spravilo v voščeni zrelosti s silažnim kombajnom.
Oljna redkev ANNA, DORA, SILETINA julij - avgust 25 - 30 P Tvori velike pridelke organske mase. S pravočasno setvijo sorta romesa uničuje nematode v tleh.
Meliorativna redkev TILLAGE RADISH® NOVO avgust– september 8 P Tvori zelo močan koren, ki poveča zračnost tal, saj prodre pod nivo ornice in prebije morebitno plazino
Bela gorjušica BEA, BAMBERKA, SEVERKA julij - 15. avgust 20 - 25 P Tvori velike pridelke organske mase. S pravočasno setvijo sorta severka uničuje nematode v tleh.
Facelija NATRA junij - avgust 10 - 16 P Je odlična čebelja paša. Možna setev v kombinaciji z inkarnatko.
Aleksandrijska detelja MARNILLA maj - 15. avgust 25 - 30 P, K Enoletna detelja, s hitrim mladostnim razvojem. Kombiniramo jo z ljuljkami, pri čemer dobimo bogato beljakovinsko krmo.

Legenda: P = podor / K = za krmo živalim; * = uporabna tudi za ljudsko prehrano

Ajda ČEBELICA

Primerna za pridelavo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Je izredno medonosna rastlina, primerna paša za čebele.

Proso SONČEK

Pridelujemo kot glavni posevek ali kot strniščni dosevek. Sorta je primerna za ljudsko prehrano, lahko tudi za krmo živali.