LG 30.220

LGAN genetika z odlično prebavljivostjo

blank

220

FAO
blank

PT

TIP ZRNA
blank

zelo zgodnja

ZRELOSTNI RAZRED
lg_animal_nutrition
ŽLAHTNITELJ
Posebnosti Hibrid iz skupine visoko prebavljivih hibridov silažne koruze s kratko rastno dobo. Primeren tudi za setev za silažo po spravilu zgodnjih ozimnih ječmenov.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Zrnje 85-90 80-85
Silaža 90-100 85-90