LENKA


Osnovni namen pridelave je predelava v olje, njen stranski produkt pa je kakovostna beljakovinska krma.

Sorte je že obdelana z bakterijami iz rodu Rhizobium. Te bakterije skrbijo za vezavo atmosferskega dušika v koreninah soje, kar pripomore k boljši začetni rasti.

LENKA


Osnovni namen pridelave je predelava v olje, njen stranski produkt pa je kakovostna beljakovinska krma.

Sorte je že obdelana z bakterijami iz rodu Rhizobium. Te bakterije skrbijo za vezavo atmosferskega dušika v koreninah soje, kar pripomore k boljši začetni rasti.

SETVENA NORMA
60 zrn/m2, 4 vreče/ha
ČAS SETVE
konec aprila do začetka maja
GNOJENJE
DUŠIK: ni potrebno
FOSFOR P2O5: 65 kg ob setvi
KALIJ K2O: 90 kg ob setvi
LASNOSTI SORTE
VIŠINA RASTLINE: visoka
STABILNOST: srednje dobra
ZRELOST: srednje zgodnja (00)
BARVA CVETOV: vijolična
ODPORNOST NA BOLEZEN: zelo dobra
PRIDELEK ZRNJA: zelo velik
VSEBNOSTI BELJAKOVIN: zelo visoka
VSEBNOST OLJA: srednja
BARVA ZRNJA: rumena
TEŽA 1000 ZRN: zelo velika
PRIMERNA ZA KRMO: da
PRIMERNA ZA LJUDSKO PREHRANO: da
ZAŠČITA PRED PLEVELI
Posvetujte se s svojim svetovalcem za varstvo rastlin in semen.
ŽETEV
ĆAS: september
NAČIN: žitni kombanj