KRMNI SIREK


Krmni sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.

KRMNI SIREK


Krmni sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.

STYX

OPIS:
Silažni sirek, ki je primeren za prehrano goveda in biomaso. Pozna sorta, katere višina je 3 do 4 metre.
SPRAVILO:
S silokombajnom v mlečni do voščeni zrelosti pri sušini med 27–30 %.
SETVENA NORMA:
200.000–250.000 zrn/ha.

HARMATTAN

OPIS:
Nekoliko nižji silažni sirek, primeren za prehrano govedi ter pridelavo biomase. Je srednje zgodnja sorta zelo odporna na poleganje. Primerna tudi vlažnejše površine. Višina rastline do 2 metra.
SPRAVILO:
S silokombajnom v mlečni do voščeni zrelosti pri sušini med 27–30 %.
SETVENA NORMA:
250.000–300.000 zrn/ha s koruzno sejalnico enojne ali dvojne vrste.

ROSARIO

OPIS:
Namenjen je za pridelavo zrnja. Ima izredno hiter mladostni razvoj. Je srednje visoka rastlina, z dobro odpornostjo na poleganje ter na bolezni Helmintosporium, rjo in fuzarij. Potencial pridelka je 10.000 kg/ha. Barva zrnja je oranžna, z nizko vsebnostjo tanina..
SPRAVILO:
Z žitnim kombajnom, od oktobra do decembra, ko so tla zamrznjena. (FAO ca. 350).
SETVENA NORMA:
250.000–280.000 zrn/ha na medvrstno razdaljo 45–70 cm. S setvijo pričnemo, ko se tla ogrejejo na 12 °C (v začetku maja).

ARMORIK

OPIS:
Namenjen je za pridelavo zrnja. Glede na ostale sirke ima hiter mladostni razvoj ter hitro prekrije vrste. Je nižje rasti s kombinacijo dobrega pridelka zrnja in vlage ob spravilu. Barva zrnja je oranžno rdeča s srednjo vsebnostjo tanina.
SPRAVILO:
Z žitnim kombajnom, okvirno v oktobru (FAO ca. 330).
SETVENA NORMA:
300.000–350.000 zrn/ha na medvrstno razdaljo 45–70 cm. S setvijo pričnemo, ko se tla ogrejejo na 12 °C (v začetku maja).