KRMNI SIREK


Krmni sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.

KRMNI SIREK


Krmni sirek je krmna rastlina, ki je primerna za bolj sušna območja.

STYX

OPIS: Silažni sirek, ki je primeren za prehrano goveda in biomaso. Pozna sorta, katere višina je 3 do 4 metre.
SPRAVILO: S silokombajnom v mlečni do voščeni zrelosti pri sušini med 27–30 %.
SETVENA NORMA: 200.000–250.000 zrn/ha.

HARMATTAN

OPIS: Nekoliko nižji silažni sirek, primeren za prehrano govedi ter pridelavo biomase. Je srednje zgodnja sorta zelo odporna na poleganje. Primerna tudi vlažnejše površine. Višina rastline do 2 metra.
SPRAVILO: S silokombajnom v mlečni do voščeni zrelosti pri sušini med 27–30%.
SETVENA NORMA: 2250.000–300.000 zrn/ha s koruzno sejalnico enojne ali dvojne vrste.

ROSARIO

NOVO

OPIS: SNamenjen je za pridelavo zrnja. Ima izredno hiter mladostni razvoj. Je srednje visoka rastlina, z dobro odpornostjo na poleganje ter na bolezni Helmintosporium, rjo in fuzarij. Potencial pridelka je 10.000 kg/ha. Barva zrnja je oranžna, z nizko vsebnostjo tanina.
SPRAVILO: Z žitnim kombajnom, od oktobra do decembra (ko so tla zamrznjena). FAO cca 350.
SETVENA NORMA: 250.000–280.000 zrn/ha, na medvrstno razdaljo 45–70 cm. S setvijo pričnemo, ko se tla ogrejejo na 12 °C (v začetku maja).

ARMORIK

OPIS: Namenjen je za pridelavo zrnja. Glede na ostale sirke ima hiter mladostni razvoj, ter hitro prekrije vrste. Je nižje rasti s kombinacijo dobrega pridelka zrnja in vlage ob spravilu. Barva zrnja je oranžno rdeča s srednjo vsebnostjo tanina.
SPRAVILO: Z žitnim kombajnom, okvirno v oktobru (FAO ca. 330).
SETVENA NORMA: 300.000–350.000 zrn/ha, na medvrstno razdaljo 45–70 cm. S setvijo pričnemo ko se tla ogrejejo na 12 °C (v začetku maja).