KLASIČNE AGROSAAT MEŠANICE

AGROSAAT 1

Za dosejavanje

SESTAVA Trpežna ljuljka (zgodnja) 20 %
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja) 50 %
Mnogocvetna ljuljka 20 %
Travniška bilnica 10 %
OPIS
 • Klasična travna mešanica brez detelj.
 • Primerna za dosejevanje.
 • Za intenzivno rabo v primeru čiste setve.
SETVENA NORMA
 • 25 kg/ha (dosejevanje)
 • 40 kg/ha (čista setev)

AGROSAAT 2

Za košno-pašno rabo

SESTAVA Trpežna ljuljka (sr. pozna) 25 %
Mnogocvetna ljuljka 15 %
Travniška bilnica 30 %
Travniška latovka 4 %
Pasja trava (pozna) 10 %
Bela detelja 3 %
Črna detelja 10 %
Nokota 3 %
OPIS
 • Pestra sestava TDM.
 • Večletna trpežnost.
 • Vsestranska uporabnost (suha mrva, siliranje, paša, zelena krma).
 • Srednje intenzivna mešanica (priporočljive 4 košnje).
 • Za vse tipe tal.
SETVENA NORMA
 • 40 kg/ha

AGROSAAT 3

Za intenzivno košno rabo

SESTAVA Trpežna ljuljka (zgodnja) 20 %
Trpežna ljuljka (sr. pozna) 40 %
Trpežna ljuljka (pozna) 40 %
OPIS
 • Vključenih 5 različnih sort diploidnih in tetraploidnih trpežnih ljuljk.
 • Za zelo intenzivno rabo (5-7 košenj).
 • Za intenzivno gnojenje z dušikom.
 • Zelo visoka kakovost krme za krave molznice.
 • Za težji tip tal, ki so dobro preskrbljena z vodo.
SETVENA NORMA
 • 35 kg/ha

AGROSAAT 4

Enoletna prezimna DTM

SESTAVA Mnogocvetna ljuljka 45 %
Inkarnatka 55 %
OPIS
 • Za 3-4 košnje obilnih pridelkov kakovostne krme (siliranje).
 • Nezahtevna glede gnojenja z dušikom.
 • Primerna tudi za lažja tla.
SETVENA NORMA
 • 40 kg/ha

AGROSAAT 5

Za lažja tla

SESTAVA Trpežna ljuljka (sr. pozna) 20 %
Mnogocvetna ljuljka 10 %
Travniška bilnica 15 %
Črna detelja 55 %
OPIS
 • Večletna DTM.
 • Krma z zelo visoko vsebnostjo beljakovin in energije (NEL).
 • Zelo nezahtevna glede gnojenja z dušikom.
 • Odlično vključevanje v njivski kolobar.
 • Dobra prilagodljivost rastnim razmeram (suša).
 • Primerna tudi za peščena tla.
SETVENA NORMA
 • 35 kg/ha

AGROSAAT 6

Landsberška mešanica

SESTAVA Mnogocvetna ljuljka 40 %
Inkarnatka 30 %
Ozimna grašica 30 %
OPIS
 • Enoletna prezimna DTM
 • Primerna za vse tipe tal.
SETVENA NORMA
 • 50 kg/ha

AGROSAAT 7

Za sadovnjake in vinograde

SESTAVA Trpežna ljuljka (zgodnja) 20 %
Trpežna ljuljka (sr. pozna) 50 %
Travniška latovka 20 %
Rdeča bilnica 10 %
OPIS
 • Večletna travna mešanica.
 • Tvori gosto rušo iz nizkorastočih trav.
 • Primerna tudi za strme terene.
SETVENA NORMA
 • 40-45 kg/ha (medvrstna setev)
 • 60 kg/ha (setev povprek)

AGROSAAT 8

Za krmo konjev in trajno ozelenitev slabih tal

SESTAVA Trpežna ljuljka (sr. zgodnja) 17 %
Trpežna ljuljka (sr. pozna) 17 %
Travniška bilnica 14 %
Rdeča bilnica 10 %
Mačji rep 2 %
Trstikasta bilnica 13 %
Travniška latovka 23 %
Pasja trava 4 %
OPIS
 • Pestra sestava trpežnih trav.
 • Dobro prenaša gaženje.
SETVENA NORMA
 • 60 kg/ha za pašno rabo
 • 40 kg/ha za košno rabo