KLASIČNE AGROSAAT MEŠANICE


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

KLASIČNE AGROSAAT MEŠANICE


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

AGROSAAT 1

Za dosejevanje

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 20%
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja): 50%
Mnogocvetna ljuljka: 20%
Travniška bilnica: 10%
OPIS
Klasična travna mešanica brez detelj.
Za intenzivno rabo v primeru čiste setve.
Za intenzivno rabo v primeru čiste setve.
SETVENA NORMA
25kg/ha (dosejevanje)
40 kg/ha (čista setev)

AGROSAAT 2

Za košno-pašno rabo

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 25%
Mnogocvetna ljuljka: 15%
Travniška bilnica: 30%
Travniška latovka: 4%
Pasja trava (pozna): 10%
Bela detelja: 3%
Črna detelja: 10%
Nokota: 3%
OPIS
Pestra sestava TDM.
Večletna trpežnost.
Vsestranska uporabnost (suha mrva, siliranje, paša, zelena krma).
Srednje intenzivna mešanica (priporočljive 4 košnje).
Za vse tipe tal.
SETVENA NORMA
40 kg/ha

AGROSAAT 3

Za intenzivno košno rabo

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 20%
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 40%
Trpežna ljuljka (pozna): 40%
Travniška bilnica: 10%
OPIS
Vključenih 5 različnih sort diploidnih in tetraploidnih trpežnih ljuljk.
Za zelo intenzivno rabo (5–7 košenj).
Za intenzivno gnojenje z dušikom.
Zelo visoka kakovost krme za krave molznice.
Za težji tip tal, ki so dobro preskrbljena z vodo.
SETVENA NORMA
35 kg/ha

AGROSAAT 4

Enoletna prezimna DTM

SESTAVA MEŠANICE
Mnogocvetna ljuljka: 45%
Inkarnatka: 55%
OPIS
Za 2–3 košnje obilnih pridelkov kakovostne krme (siliranje).
Nezahtevna glede gnojenja z dušikom.
Za intenzivno gnojenje z dušikom.
Primerna tudi za lažja tla.
SETVENA NORMA
40 kg/ha

AGROSAAT 5

Za lažja tla

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 20%
Mnogocvetna ljuljka: 10%
Travniška bilnica: 15%
Črna detelja: 55 %
OPIS
Večletna DTM.
Visoka vsebnost beljakovin in energije (NEL).
Zelo nezahtevna glede gnojenja z dušikom.
Odlično vključevanje v njivski kolobar.
Dobra prilagodljivost rastnim razmeram (suša).
Primerna tudi za peščena tla.
SETVENA NORMA
40 kg/ha

AGROSAAT 6

Landsberška mešanica

SESTAVA MEŠANICE
Mnogocvetna ljuljka: 40%
Inkarnatka: 30%
Travniška bilnica: 15%
Ozimna grašica: 30%
OPIS
Enoletna prezimna DTM.
Primerna za vse tipe tal.
SETVENA NORMA
50 kg/ha

AGROSAAT 7

Za sadovnjake in vinograde

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 25%
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 25%
Travniška latovka: 25%
Rdeča bilnica: 25%
OPIS
Večletna travna mešanica.
Tvori gosto rušo iz nizkorastočih trav.
Primerna tudi za strme terene.
SETVENA NORMA
40–45 kg/ha (medvrstna setev)
60 kg/ha (setev povprek)

AGROSAAT 8

Za krmo konjev in trajno ozelenitev slabih tal

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja): 18%
Trpežna ljuljka (sr. pozna): 18%
Travniška latovka: 23%
Rdeča bilnica: 7%
Travniška bilnica: 15%
Trstikasta bilnica: 13%
Mačji rep: 2%
Pasja trava: 4%
OPIS
Pestra sestava trpežnih trav.
Dobro prenaša gaženje.
SETVENA NORMA
60 kg/ha za pašno rabo
40 kg/ha za košno rabo

AGROSAAT 9

Za komunalne površine

UGODNA CENA

SESTAVA MEŠANICE
Mnogocvetna ljuljka: 30%
Trpežna ljuljka: 30%
Skrižana ljuljka: 20%
Trstikasta bilnica : 20%
OPIS
Za hitre in uspešne ozelenitve komunalnih površin.
Cenovno zelo ugodna mešanica trav.
Sestavljena iz mešanice hitro rastočih trav.
Za zatravljanje tudi nekoliko slabših površin.
Možnost setve od marca pa do konca oktobra.
SETVENA NORMA
1 kg za 50 m² (strojna setev
1 kg za 35–40 m² (ročna setev)