JARA ŽITA

JARA ŽITA

Pšenica

LENNOX

Pšenica premium kakovosti

OPIS
Presevna pšenica s časom setve od oktobra do aprila.
Zelo kakovostna sorta po beljakovinah in FN.
Zgodnja sorta po zrelosti.
Srednje visoka slama.
TIP KLASA
G
KAKOVOSTNA SKUPINA
premium
ZRELOST
zgodnja
VIŠINA RASTI
+++
ODPORNOST NA POLEGANJE
+++
ODPORNOST NA BOLEZNI
+++
AT ZRNA V g
40-45
ČAS SETVE
takoj, ko je mogoče
ŠT. KALJIVIH ZRN/m2
420-500
KOLIČINA SEMENA V kg/ha
180-220

Ječmen

CALCULE

Dvoredni ječmen

OPIS
Velik pridelek v vseh pridelovalnih pogojih.
Izredna debelina zrnja.
Odlično zdravstveno stanje.
TIP KLASA
D
ZRELOST
pozna
VIŠINA RASTI
+++
ODPORNOST NA POLEGANJE
++++
ODPORNOST NA BOLEZNI
++++
AT ZRNA V g
40-45
ČAS SETVE
takoj, ko je mogoče
ŠT. KALJIVIH ZRN/m2
350-400
KOLIČINA SEMENA V kg/ha
180-220

Tritikala

SOMTRI

Pridelek kot ozimna tritikala

OPIS
Stabilna tritikala.
Primerna za vsa pridelovalna območja, predvsem pa za površine, ki jih v jeseni zaradi stojne vode ni mogoče posejati.
ZRELOST
srednje zgodnja
VIŠINA RASTI
+++
ODPORNOST NA POLEGANJE
+++
ODPORNOST NA BOLEZNI
++++
AT ZRNA V g
40
ČAS SETVE
takoj, ko je mogoče
ŠT. KALJIVIH ZRN/m2
380-450
KOLIČINA SEMENA V kg/ha
180-220

Oves

EARL

Za krmo konj in telet

OPIS
Zgodnja sorta ovsa.
Zrnje rumene barve z zelo dobrim pridelkom.
Kljub visoki slami zelo dobro stabilna rastlina.
Zelo visok hektoliter.
Primeren za vsa pridelovalna območja.
ZRELOST
zgodnja
VIŠINA RASTI
+++
ODPORNOST NA POLEGANJE
++++
ODPORNOST NA BOLEZNI
++++
AT ZRNA V g
30-35
ČAS SETVE
takoj, ko je mogoče
ŠT. KALJIVIH ZRN/m2
380-450
KOLIČINA SEMENA V kg/ha
130-170

Tehnologija pridelovanja jarih žit

Gnojenje

Pšenica
Osnovno gnojenje
100 - 120 kg/ha P2O5, 130 - 180 kg/ha K2O
Gnojenje z dušikom
1. obrok: dušik 50 - 70 kg/ha ob setvi ali do začetka razraščanja
2. obrok: dušik 50 - 70 kg/ha ob pojavu zadnjega lista - zastavičarja
Ječmen
Osnovno gnojenje
50 - 80 kg/ha P2O5, 100 - 170 kg/ha K2O
Gnojenje z dušikom
1. obrok: dušik 40 - 60 kg/ha ob setvi ali do začetka razraščanja
2. obrok: dušik 40 - 60 kg/ha ob koncu razraščanja, v začetku kolenčenja
Jari oves
Osnovno gnojenje
60 - 100 kg/ha P2O5, 120 - 170 kg/ha K2O
Gnojenje z dušikom
1. obrok: dušik 50 - 60 kg/ha ob setvi
2. obrok: dušik 30 - 60 kg/ha med kolenčenjem

Varstvo

V jarih posevkih se praviloma ne pojavlja srakoperec (pahovka), zato lahko izbiramo med cenejšimi herbicidi. Če želimo doseči velik pridelek z dobro hektolitrsko maso, je eno- do dvakratna uporaba fungicida pri pridelavi pšenice obvezna. Pri pridelavi jarih žit moramo posvetiti pozornost škodljivcem, predvsem listnemu strgaču, ki nam lahko uniči posevek v nekaj

Jara žita - tehnologija pridelovanja