GL CLASSIC

Klasična sorta


NOVO

Tip hibrid
Setev Setvena norma 18.000 semen/ha (1,8 semen/m2)
Medvrstna razdalja MVR 140 - 210cm
Tip tal vsi tipi tal
Čas setve od konca aprila do sredine maja (temperatura tal 12°C)
Globina setve 3-5 cm
Gnojenje Dušik 0-90 kg/ha
Fosfor P2O5 90-120 kg/ha
Kalij K2O 150-180 kg/ha
Kalcij / žveplo Tudi v optimalnem pH priporočamo 500-1000 kg apnenih gnojil KALKKORN S ali AGROKALCIT S za razkisanje in oskrbo rasline s kalcijem in žveplom.
Lastnosti sorte Dolžina vreže dolge
Zrelost nekoliko zgodnejša od sorte gleisdorfer
Toleranca na pepelasto plesen listov dobra
Toleranca na gnilobo plodov srednje do zelo dobra
Toleranca na virus rumenega bučnega mozaika odlična
Pridelek visok
Absolutna masa visoka (ca. 15 g večja od gleisdorfer)
Vsebnost olja visoka (45-46 %)
Posebnosti Nova linijska sorta. Nekoliko tolerantnejša na bolezni v primerjavi s sorto gleisdorfer.

Buče potrebujejo v rastni dobi veliko toplote (okrog 25°C), svetlobe ter odcedna vendar vlažna tla.

Tla morajo biti bogata s humusom, imeti morajo urejen zračno-vodni režim in primerno kislost (PH 6-6,5).

Na isto njivo jih sejemo po 4 - 5 letih.


Ostale sorte buč


Nekoliko poznejši hibrid od GL Opala in GL Rustikala. Dosega zelo velik pridelek semena, ki se dobro ločijo od ploda buče. Dobro toleranten na gnilobo plodov. Hibrid z najvišjo absolutno maso semena