APNENA GNOJILA

Za uravnavanje pH-vrednosti tal

APNENA GNOJILA

Za uravnavanje pH-vrednosti tal

Če so pH-vrednosti prenizke, je apnenje tal osnovni ukrep gnojenja kmetijskih zemljišč. Šele ko je pH primerne vrednosti, ostala gnojila optimalno delujejo, poveča se dostopnost hranil za rastline. Pri neustrezni pH-vrednosti je otežen sprejem določenih hranil. To na rastlinah privede do znakov pomanjkanja hranil in slabšo rast, ki jo kmetje pogosto želijo popraviti s povečanjem odmerkov gnojil. Takšno ravnanje lahko privede do onesnaževanja okolja, posledično ni povečanja pridelka in s tem je povezana neekonomičnost pridelave.

 • Zelo fino mleti apnenec do 1 mm, od tega 80 % do 0,3 mm.
   Kar je pogoj za:
  • visoko reaktivnost,
  • hitro in učinkovito delovanje.
   Zato:
  • manjša poraba apnenih gnojil po ha,
  • nižji stroški po ha.
 • Na razpolago tudi granulati, vreče big-bag ter 25 kg pakiranja.
 • Opcija gnojila z dodatkom žvepla in drugih elementov ter mikroelementov.
 • Možnost brezplačne uporabe specialnega trosilnika za apnena gnojila.
 • Gnojila podjetja Bodenkalk iz Avstrije z že 70-letno tradicijo.
 • Potrjena in preizkušena kakovost.

AGROKALCIT

Fino mleto, razsuto

OPIS
Fino mleti apnenec: zato visoka reaktivnost, hitro in učinkovito delovanje ter nižje norme uporabe. Za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti tal na močno zakisanih tleh njiv in travnikov.
SESTAVA
›92 % CaCO3, od tega: ›53 % CaO, ›90 % suhe snovi
FRAKCIJA
Fina moka: 0–1 mm (100% ‹1 mm, 80% ‹0,3 mm)
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: pred spomladansko obdelavo, za apnenje strnišč ali jesensko apnenje.
2.000–3.000 kg/ha vsako tretje leto
Travinje: pred začetkom vegetacije, takoj po košnji ali jeseni.
2.000–3.000 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA
Agrokalcit lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil, v vseh letnih časih, lahko tudi po posevkih.
Dovoljen v ekološki pridelavi.

AGROKALCIT S

Fino mleto, razsuto

OPIS
Fino mleti apnenec z dodatkom žvepla (S): zato visoka reaktivnost, hitro in učinkovito delovanje ter nižje norme uporabe. Za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti zakisanih tal njiv in travnikov.
SESTAVA
›80% CaCO3, od tega: ›45% CaO, ›2% žvepla, ›90% suhe snovi
FRAKCIJA
Fina moka: 0–1 mm (100% ‹1 mm, 80% ‹0,3 mm)
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: pred spomladansko obdelavo, kot apnenje strnišč.
2.000–3.000 kg/ha vsako tretje leto
Travinje: pred začetkom vegetacije ali takoj po vsaki košnji.
1.500–2.500 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA
Agrokalcit S lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil, v vseh letnih časih, lahko tudi po posevkih.
Dovoljen v ekološki pridelavi.

AGROKALCIT ŽGAN

Granuliran

OPIS
Žgano apno: apnenčev proizvod, ki nastane z žganjem in je visoko (100 %) vodotopen. Zelo priporočljiv za rahljanje in izboljšanje strukture ilovnatih in glinastih tal. Za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti na močno zakisanih tleh na njivah in travnikih. Najhitrejše delovanje.
SESTAVA
›92% CaO, ›99% suhe snovi
FRAKCIJA
Granuliran: 1–3 mm ali 3–8 mm,
Fino mleta moka: do 0,3 mm
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 ton
Big-bag vreče: 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: težja tla večje količine, lažja tla manjše količine.
500–800 kg/ha vsako leto
800–1.000 kg/ha vsako drugo leto
1.000–1.500 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA
Agrokalcit žgan moramo po raztrosu vdelati v zgornjo plast tal (ne podorati). Organska gnojila uporabljamo minimalno 7 dni pred ali po uporabi tega žganega apnenega gnojila.

ŽVEPLO 15

Granuliran

OPIS
Mineralno granulirano gnojilo z žveplom in s kalcijem: za gnojenje in preskrbo rastlin z žveplom in s kalcijem. Za uporabo na travinju, poljščinah, vrtninah, sadjarstvu. Žveplo v takoj dostopni sulfatni obliki. Ne dviguje pH-vrednosti tal.
SESTAVA
›35% CaSO4 od tega ›15% S (žveplo - 37,5% SO3) ›25% Ca
FRAKCIJA
Granuliran: 2–6 mm
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: spomladi ob obdelavi tal pred setvijo ali po posevku. 200–400 kg/ha na leto, odvisno od potrebe posamezne poljščine oziroma kulture npr.: oljna ogrščica 340, soja 260, žita 250, koruza 125, zelje 400, krompir 125 kg/ha.
Travinje: pred začetkom vegetacije ali med košnjami. Intenzivno travinje 300–400 kg/ha na leto. Ekstenzivno 100–150 kg/ha.
OPOMBA
Zaradi granulacije gnojila lahko le-tega trosimo s trosilnikom za mineralna gnojila. Uporabljamo ga lahko kadarkoli pred in po uporabi organskih gnojil.
Dovoljen v ekološki pridelavi.

KALKKORN

Granuliran

OPIS
Granulirano apneno gnojilo (Agrokalcit): za uravnavanje pH-vrednosti tal na lahkih njivskih tleh, vrtovih, travinju in v gozdu. Uporabljamo ga lahko tudi za vrtne in rekreacijske površine. Za nadomestitev kalcija v sadjarstvu in zelenjadarstvu.
SESTAVA
›90% CaCO3, od tega: ›50% CaO ›99% suhe snovi
FRAKCIJA
Granuliran: 2–6 mm
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME
Njive in travinje: pred začetkom vegetacije ali po strnišču.
600–1000 kg/ha vsako leto
OPOMBA
Granulirana oblika omogoča gnojenje tudi z navadnim trosilnikom za mineralna gnojila, lahko pa tudi ročno. Lahko ga uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil.
Dovoljen v ekološki pridelavi.

KALKKORN S

Granuliran

OPIS
Granulirano apneno gnojilo z dodatkom žvepla: za uravnavanje pH-vrednosti tal na lahkih njivskih tleh, vrtovih, travinju in v gozdu. Uporabljamo ga lahko tudi za vrtne in rekreacijske površine. Za nadomestitev kalcija v sadjarstvu in zelenjadarstvu.
SESTAVA
›80% CaCO3, od tega ›48% CaO ›2% S ›99% suhe snovi
FRAKCIJA
Granuliran: 2–6 mm
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: pred spomladansko obdelavo, kot apnenje strnišča ali jesensko apnenje.
50–700 kg/ha vsako leto
Travinje: pred začetkom vegetacije, neposredno po košnji ali pa jeseni.
300–500 kg/ha vsako leto
Gozd: uporabimo enkratno za aktiviranje obtoka hranilnih snovi.
2.500–3.000 kg/ha enkratno
Sadjarstvo: uporabimo pred cvetenjem.
500 kg/ha na leto
Vrt: uporabimo spomladi pred obdelavo.
5–10 kg/100 m2
OPOMBA
Zaradi granulirane oblike ga lahko trosimo tudi z navadnim trosilnikom za mineralna gnojila, lahko pa tudi ročno. Kalkkorn S lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil. Dovoljen v ekološki pridelavi.

KALKKORN Mg30 in Mg15

Granuliran

OPIS
Fino mleti apnenec in dolomit v granulirani obliki: za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti na močno zakisanih tleh na njivah in travnikih. Priporočljivo uporabljati za površine, kjer se pojavlja pomanjkanje magnezija. Opcija: Kalkkorn Mg s 30 % in 15 % MgCO3.
SESTAVA
›92% CaCO3 + MgCO3, od tega: ›30% MgCO3 oz. ›15% MgCO in ›53% CaO
FRAKCIJA
Granuliran: 2–6 mm
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: pred spomladansko obdelavo, za apneneje strnišč ali jesensko apnenje.
2.000–2.500 kg/ha vsako tretje leto
Travinje: pred začetkom vegetacije, takoj po košnji ali jeseni.
1.500–2.000 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA
Zaradi granulacije Kalkkorn Mg raztrosimo brez prahu in z običajnim trosilnikom za mineralna gnojila, omogoča tudi ročni raztros. Uporabljamo ga lahko kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil.
Dovoljen v ekološki pridelavi.

KALKKORN P15

Granuliran

OPIS
Fino mleta specialna mešanica naravnega mehkega surovega fosfata, dolomita in mikroelementov v granulirani obliki: za osnovno gnojenje njiv in travinja, kjer želimo povečati dostopnost fosforja. Odlično gnojilo za kmetije, ki pri gnojenju uporabljajo veliko gnojevke in hlevskega gnoja.
SESTAVA
›15% P2O5 ›65% CaCO3, od tega ›40% CaO Mn, Zn, Cu, Mo
FRAKCIJA
Granuliran: 2–6 mm
PAKIRANJE
Razsuto na kamionu: 25 t
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME
Njive: pred spomladansko obdelavo ob osnovnem gnojenju.
400–600 kg/ha vsako leto
Travinje: pred začetkom vegetacije.
300–500 kg/ha vsako leto
OPOMBA
Kalkkorn P15 omogoča cenovno ugodno osnovno gnojenje s fosforjem, kalcijem in mikroelementi. Zelo primeren za uporabo na živinorejskih kmetijah.
Dovoljen v ekološki pridelavi.

HLEVSKO APNO

AGROKALCIT HLEV

Za vzdrževanje suhosti in čistoče v hlevu

LASTNOSTI
Mešanje s slamo, z žagovino ali samostojno posipavanje. Zelo fino mleto, veliko vpojne površine – poveča vpijanje vlage, bolj suha ležišča. Prihranek slame. Ne povzroča izgub dušika v organskih gnojilih. Se meša z gnojevko in se ne seseda na dnu gnojne jame. Vnos apna (apnenje) kmetijskih površin preko gnojevke, hlevskega gnoja. Zmanjšuje smrad in število muh. Vpliva na boljše zdravstveno stanje parkljev živali.
SESTAVA
›95% CaCO3
FRAKCIJA
0–0,2 mm, 99% ‹0,125 mm, 80% ‹0,063 mm
OPOMBA
Trošenje, posipavanje ročno ali s posebno napravo – trosilnikom. Norma uporabe: ca. 30 g/kravo/dan oz. ca. 100 kg/kravo/leto, odvisno od nastilja, s katerim Agrokalacit hlev mešamo.

Priprava ležišča za krave: mešanje slame, Agrokalcit hlev ter vode: