APNENA GNOJILA

Za uravnavanje pH-vrednosti tal


AGROKALCIT

Za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti tal na močno zakisanih tleh njiv in travnikov.
SESTAVA > 92 % CaCO3 , od tega: > 53 % CaO
> 90 % suhe snovi
FRAKCIJA Fina moka: do 1 mm (100 % < 1 mm, od tega: 80 % < 0,3 mm)
PAKIRANJE Razsuto prekucniku: 25 ton
ČAS UPORABE IN NORME Njive: pred spomladansko obdelavo, za apnenje strnišč ali jesensko apnenje: 2.000-3.000 kg/ha vsako tretje leto
Travinje: pred začetkom vegetacije, takoj po košnji ali jeseni. 2.000 - 3.000 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA Agrokalcit lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil, v vseh letnih časih, lahko tudi po posevkih. Dovoljen v ekološki pridelavi

AGROKALCIT S

Dodatek žvepla omogoča visoko reaktivnost, hitro in učinkovito delovanje ter nižje norme uporabe.
SESTAVA > 80 % CaCO3 , od tega: > 45 % CaO
> 2 % žvepla
> 90 % suhe snovi
FRAKCIJA Fina moka: do 1 mm (100 % < 1 mm, od tega:80 % < 0,3 mm)
PAKIRANJE Razsuto na prekucniku: 25 ton
ČAS UPORABE IN NORME Njive: pred spomladansko obdelavo, kot apnenje strnišč: 2.000-3.000 kg/ha vsako tretje leto
Travinje: pred začetkom vegetacije ali takoj po vsaki košnji. 1.500 - 2.500 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA Agrokalcit S lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil, v vseh letnih časih, lahko tudi po posevkih. Dovoljen v ekološki pridelavi.

ŽVEPLO 15

Mineralno granulirano gnojilo z žveplom in kalcijem za uporabo na travinju, poljščinah, vrtninah, sadjartstvu.
SESTAVA > 35 % CaCO4 , od tega: > 15 % S( žveplo - 37,5% SO3)
> 25 % Ca
FRAKCIJA Granuliran: 2-6 mm
PAKIRANJE Razsuto na prekucniku: 25 ton
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME Njive: Spomladi ob obdelavi tal pred setvijo ali po posevku. 200–400 kg/ha na leto, odvisno od potrebe posamezne poljščine oziroma kulture npr.: oljna ogrščica 340, soja 260, žita 250, koruza 125, zelje 400, krompir 125 kg/ha.
Travinje: Pred začetkom vegetacije ali med košnjami. Intenzivno travinje 300–400 kg/ha na leto. Ekstenzivno 100–150 kg/ha
OPOMBA Zaradi granulcije gnojila lahko le-tega trosimo s trosilnikom za mineralna gnojila. Uporabljamo ga lahko kadarkoli pred in po uporabi organskih gnojil.

AGROKALCIT ŽGAN

Žgano apno, 100 % vodotopnost, takojšnje delovanje. Za razkisanje močno zakisanih tal.
SESTAVA > 92 % CaO
> 99 % suhe snovi
FRAKCIJA Granuliran: 3-8 mm
Granuliran: 1-3 mm
Fino mleta moka: do 0,3 mm
PAKIRANJE Razsuto na prekucniku: 25 ton
Big-bag vreče: 1.000 kg
Vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME Njive: Težja tla večje količine, lažja tla manjše količine:
500 kg/ha vsako leto
800 - 1.000 kg/ha vsako drugo leto
1.000-1.500 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA Agrokalcit žgan je treba po raztrosu vdelati v zgornjo plačst tal (ne podorati). Organska gnojila uporabljati minimalno 7 dni pred ali po uporabi Agrokalcit žgan.

KALKKORN

Granulirano apneno gnojilo (Agrokalcit). Za uravnavanje pH-vrednosti tal na lahkih njivskih tleh, vrtovih, travinju in v gozdu.
SESTAVA > 90% CaCO3 od tega > 50% CaO
> 99% suhe snovi
FRAKCIJA Granuliran: 2-6 mm
PAKIRANJE Razsuto na prekucniku: 25 ton
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME Njive in travinje: Pred začetkom vegetacije ali po strnišču: 600-1000 kg/ha vsako leto
OPOMBA Granulirana oblika omogoča gnojenje tudi z navadnim trosilnikom za mineralna gnojila, lahko pa tudi ročno. Kalkkorn lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil.

KALKKORN S

Granulirano apneno gnojilo z dodatkom žvepla. Za uravnavanje pH-vrednosti tal na lahkih njivskih tleh, vrtovih, travinju in v gozdu.
SESTAVA > 80 % CaCO3, od tega > 48 % CaO
> 2 % S
> 99 % suhe snovi
FRAKCIJA Granuliran: 2-6 mm
PAKIRANJE Razsuto na prekucniku: 25 ton
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME Njive: pred spomladansko obdelavo, kot apnenje strnišča ali jesensko apnenje_ 50-700 kg/ha vsako leto.
Travinje: Pred začetkom vegetacije, neposredno po košnji ali pa jeseni: 300-500 kg/ha vsako leto.
Gozd: Uporabiti enkratno za aktiviranje obtoka hranilnih snovi. 2.500-3.000 kg/ha enkratno.
Sadjarstvo: Uporabiti pred cvetenjem: 500 kg/ha na leto
Vrt: Uporabiti spomladi pred obdelavo: 5-10 kg/100 m2
OPOMBA Zaradi granulirane oblike ga lahko trosimo tudi z navadnim trosilnikom za mineralna gnojila, lahko pa tudi ročno. Kalkkorn S lahko uporabimo za raztros kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil. Dvoljen v ekološki pridelavi.

KALKKORN Mg30, KALKKORN Mg15

Za razkisanje oz. dvig pH-vrednosti na močno zakisanih tleh na njivah in travnikih.Primerno za površine, kjer se pojavlja pomanjkanje magnezija.
SESTAVA > 92 % CaCO3 + MgCO3,
od tega: > 30 % MgCO3 oz. > 15 % MgCO in > 53 % CaO
FRAKCIJA Granuliran: 2-6 mm
PAKIRANJE Razsuto na kiper kamionu: 25 ton
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME Njive: Pred spomladansko obdelavo, za apneneje strnišč ali jesensko apnenje: 2.000–2.500 kg/ha vsako tretje leto
Travinje: Pred začetkom vegetacije, takoj po košnji ali jeseni: 1.500–2.000 kg/ha vsako tretje leto
OPOMBA Zaradi granulacije Kalkkorn Mg raztrosimo brez prahu in z običajnim trosilnikom za mineralna gnojila, omogoča tudi ročni raztros. Uporabljamo ga lahko kadarkoli pred ali po uporabi organskih gnojil.

KALKKORN P15

Fino mleta specialna mešanica naravnega mehkega surovega fosfata, dolomita in mikroelementov v granulirani obliki. Za osnovno gnojenje njiv in travinja, kjer želimo povečati dostopnost fosforja.
SESTAVA > 15 % P2O5
> 65 % CaCO3, od tega > 40 % CaO
Mn, Zn, Cu, Mo
FRAKCIJA Granuliran: 2-6 mm
PAKIRANJE Razsuto na prekucniku: 25 ton
Big-bag vreče: 600 in 1.000 kg
PVC-vreče: 25 kg
ČAS UPORABE IN NORME Njive: : Pred spomladansko obdelavo ob osnovnem gnojenju: 400–600 kg/ha vsako leto
Travinje: Pred začetkom vegetacije: 300–500 kg/ha vsako leto
OPOMBA Gnojilo Kalkkorn P15 omogoča, da cenovno ugodno izvedeno osnovno gnojenje s fosforjem, kalcijem in mikroelementi. Za optimalno gnojenje na živinorejskih kmetijah.

Lastnosti in prednosti:
  • Zelo fino mleti apnenec.
  • Zelo učinkovito delovanje zaradi fine granulacije.
  • Manjša norma porabe gnojil po hektarju.
  • Nizki stroški apnenja po hektarju.
  • Na razpolago so tudi granulirane oblike in različna pakiranja.
  • Apna z dodatkom žvepla ali drugih elementov.
  • Možnost uporabe specialnega trosilnika.