AGROSAAT PLUS MEŠANICE

AGROSAAT 1 PLUS

Brez detelje

SESTAVA Pasja trava 15 %
Travniška bilnica 20 %
Trpežna ljuljka 20 %
Travniška latovka 20 %
Skrižana ljuljka 10 %
Mnogocvetna ljuljka 15 %
OPIS
 • Večletna travna mešanica s pestro sestavo.
 • Za vse, ki želite imeti trajni travnik brez detelje.
 • Mešanica je primerna tako za čisto setev kot za dosejavanje.
 • Za vse vrste uporabe (paša, zelena krma, silaža, sušenje mrve).
 • Srednje intenzivna pridelava (4 do 5 košenj).
 • Obilni pridelki srednje kakovosti.
SETVENA NORMA
 • 20 kg/ha (dosejevanje)
 • 40 kg/ha (čista setev)

AGROSAAT 2 PLUS

Visoka tolerantnost na sušo

SESTAVA Črna detelja 5 %
Bela detelja 2 %
Nokota 2 %
Trpežna ljuljka 12 %
Skrižana ljuljka 7 %
Pasja trava 10 %
Travniška bilnica 15 %
Rdeča bilnica 5 %
Travniška latovka 15 %
Mačji rep 7 %
Visoka pahovka 15 %
Zlati ovsenec 5 %
OPIS
 • Univerzalna večletna TDM.
 • Zelo pestra sestava trav in metuljnic.
 • Izjemna trpežnost.
 • Odlična izbira za obnavljanje ali zasejevanje trajnih travnikov.
 • Vsestranska uporabnost (paša, zelena krma, silaža, suha mrva).
 • Srednje intenzivna pridelava (3 do 5 košenj).
 • Zaradi pestrosti dobra tolerantnost na sušo.
SETVENA NORMA
 • 40 kg/ha

AGROSAAT 3 PLUS

Izjemna kakovost

SESTAVA Trpežna ljuljka (zgodnja) 20 %
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja) 25 %
Trpežna ljuljka (pozna) 20 %
Skrižana ljuljka 35 %
OPIS
 • Večletna travna mešanica.
 • Ob trpežnih ljuljkah vključena še skrižana hibridna ljuljka.
 • Zaradi hibridne ljuljke v primerjavi z mešanico Agrosaat 3 večji pridelek - večja masa.
 • Za intenzivno pridelavo - košnja na 3-4 tedne.
 • Priporočamo predvsem za siliranje.
 • Za težja tla, dobro preskrbljena z vodo.
SETVENA NORMA
 • 35 kg/ha

AGROSAAT 4 PLUS

Enoletna DTM, za ozelenitev

SESTAVA Inkarnatka 33 %
Mnogocvetna ljuljka 67 %
OPIS
 • Enoletna prezimna DTM.
 • V botanični sestavi preko 50 % detelje.
 • Omogoča 3 do 4 košnje obilnih pridelkov.
SETVENA NORMA
 • 40 kg/ha

AGROSAAT 5 PLUS

Visoka tolerantnost na sušo

SESTAVA Črna detelja 30 %
Mnogocvetna ljuljka 15 %
Pasja trava 15 %
Trpežna ljuljka 20 %
Skrižana ljuljka 10 %
Travniška bilnica 10 %
OPIS
 • Večletna DTM.
 • V botanični sestavi preko 50 % detelje.
 • Zelo primerna tudi za njivsko 2-3-letno pridelavo (kolobar).
 • Nezahtevna mešanica glede gnojenja z dušikom.
 • Prilagodljiva tudi na lažjih tleh v sušnejših obdobjih.
SETVENA NORMA
 • 40 kg/ha