TRAVINJE - AGROSAAT PLUS MEŠANICE


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

TRAVINJE - AGROSAAT PLUS MEŠANICE


Krmno osnovo za uspešno in donosno govedorejo predstavlja doma pridelana voluminozna krma.

AGROSAAT 1 PLUS

Brez detelje

TOP IZBIRA

SESTAVA MEŠANICE
Pasja trava: 15%
Travniška bilnica: 20%
Trpežna ljuljka: 20%
Travniška latovka: 20%
Skrižana ljuljka: 10%
Mnogocvetna ljuljka: 15%
OPIS
Večletna travna mešanica s pestro sestavo. Za trajni travnik brez detelje. Mešanica je primerna tako za čisto setev kot za dosejavanje. Za vse vrste uporabe (paša, zelena krma, silaža, sušenje mrve). Srednje intenzivna pridelava (4–5 košenj). Obilen pridelek srednje kakovosti.
SETVENA NORMA
20 kg/ha (dosejevanje)
40 kg/ha (čista setev)

AGROSAAT 2 PLUS

Visoka tolerantnost na sušo

TOP IZBIRA

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka: 20%
Skrižana ljuljka: 9%
Travniška latovka: 15%
Rdeča bilnica: 5%
Travniška bilnica: 15%
Trstikasta bilnica: 6%
Mačji rep: 7%
Pasja trava: 10%
Visoka pahovka: 4%
Črna detelja: 5%
Bela detelja: 2%
Nokota: 2%
OPIS
Univerzalna večletna TDM. Zelo pestra sestava trav in metuljnic. Izjemna trpežnost. Odlična izbira za obnavljanje ali zasejevanje trajnih travnikov. Za vse vrste uporabe (paša, zelena krma, silaža, sušenje mrve). Srednje intenzivna pridelava (3–5 košenj). Zaradi pestrosti dobra tolerantnost na sušo.
SETVENA NORMA
40 kg/ha

AGROSAAT 3 PLUS

Izjemna kakovost

SESTAVA MEŠANICE
Trpežna ljuljka (zgodnja): 20%
Trpežna ljuljka (sr. zgodnja): 25%
Trpežna ljuljka (pozna): 20%
Skrižana ljuljka: 35%
OPIS
Večletna travna mešanica. Zaradi hibridne ljuljke v primerjavi z mešanico Agrosaat 3 večji pridelek - več mase. Za intenzivno pridelavo: košnja na 3–4 tedne. Priporočamo predvsem za siliranje. Za težja tla, dobro preskrbljena z vodo.
SETVENA NORMA
35 kg/ha

AGROSAAT 4 PLUS

Enoletna prezimna DTM, za ozelenitev

SESTAVA MEŠANICE
Inkarnatka: 34%
Mnogocvetna ljuljka: 66%
OPIS
Enoletna prezimna DTM. V botanični sestavi preko 50 % detelje. Omogoča 2–3 obilne košnje.
SETVENA NORMA
40 kg/ha

AGROSAAT 5 PLUS

Visoka tolerantnost na sušo

TOP IZBIRA

SESTAVA MEŠANICE
Črna detelja: 30 %
Mnogocvetna ljuljka: 15%
Pasja trava: 15%
Trpežna ljuljka: 20%
Skrižana ljuljka: 10%
Travniška bilnica: 10%
OPIS
Večletna DTM za lastno pridelavo surovih beljakovin. V botanični sestavi preko 50 % detelje. Zelo primerna tudi za njivsko 2–3-letno pridelavo (kolobar). Primerna za vse tipe tal, ki niso prekisla (pH več kot 6) Prilagodljiva tudi na lažjih tleh v najbolj sušnih obdobjih.
SETVENA NORMA
40 kg/ha

Tehnologija pridelovanja travinj