AAPOTHEOZ

Za še več odlične silaže

Milki +

blank

450

FAO
blank

Z

TIP ZRNA
blank

pozni

ZRELOSTNI RAZRED
Posebnosti Ogromna zelo olistana silažna koruza z odličnim pridelkom. Poleg zelo velikega pridelka in bolj prebavljive koruznice ima odličen pridelek zrnja.
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža
bioplin
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 75-80 70-75

AAPOTHEOZ

Za še več odlične silaže

Milki +

FAO

450

TIP ZRNA


Z

ZRELOSTNI RAZRED


pozni


Posebnosti

Ogromna zelo olistana silažna koruza z odličnim pridelkom. Poleg zelo velikega pridelka in bolj prebavljive koruznice ima odličen pridelek zrnja.


Lastnosti hibrida AAPOTHEOZ
  • Zelo visoka, stabilna in olistana silažna koruza.
  • Rastlina z močnim steblom in močnimi koreninami, odporna na poleganje.
  • Dobra tolerantnost na bolezni koruze (progavost, snet, fuzarloze...)
  • Ogromen in stabilen pridelek kakovnostne silaže mase.

Primernost glede na tipe tal

Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
Sušenje zrnja
Siliranje zrnja in CO2
Silaža
Bioplin

Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 75-80 70-75