AAPOTHEOZ

Za še več odlične silaže


blank

450

FAO
blank

Z

TIP ZRNA
blank

pozni

ZRELOSTNI RAZRED
lg_animal_nutrition
ŽLAHTNITELJ
Posebnosti Ogromna zelo olistana silažna koruza z odličnim pridelkom. Poleg zelo velikega pridelka in bolj prebavljive koruznice ima odličen pridelek zrnja. Je prava izbira za najbolj intenzivne govedorejce, ki želijo več mleka in večji prirast živali iz najboljše osnovne krme!
Primernost glede na tipe tal
Namen uporabe
Priporočilo Primerno Zelo primerno
sušenje zrnja
siliranje zrnja in CO2
silaža
bioplin
Priporočena gostota setve
Tipi tal Težka Lahka
Silaža 75-80 70-75