RWA Slovenija, d.o.o.

Dolenjska cesta 250 a, Lavrica
1291 Škofljica
Telefon: 01 514 00 70
Faks: 01 514 00 73
E-pošta: semena@agrosaat.si


Podatki o družbi

ID za DDV: SI70007446
Matična številka: 5633125
TRR družbe: IBAN AT19 3100 0001 5439 0620, BiC: RZBAATWW
Družba je vpisana v sodni register s sklepom SRG 94/16747 dne 18.09.1995

UPRAVA DRUŽBE

Telefon: 01 514 00 70
Faks: 01 514 00 73


ZAHODNA SLOVENIJA

Distribucijsko skladišče Prapreče

Telefon: 07 304 70 51
Faks: 07 304 70 51


POMURJE

Distribucijsko skladišče Murska Sobota

Telefon: 02 545 94 16
Faks: 02 545 15 03

Dodelovalni center Hodoš

Telefon: 02 559 80 07
Faks: 02 559 13 37


ŠTAJERSKA

Distribucijsko skladišče Ptuj

Telefon: 02 795 08 80
Faks: 02 795 08 81


E-pošta: semena@agrosaat.si

Agrosaat - Regije

UPRAVA DRUŽBE

Telefon: 01 514 00 70
Faks: 01 514 00 73


ZAHODNA SLOVENIJA

DISTRIBUCIJSKO SKLADIŠČE PRAPREČE

Vodja poslovne enote

mag. Jože Mohar
Telefon: 01 514 00 80
Mobilni telefon: 041 699 695
E-pošta: joze.mohar@agrosaat.si

Trženje

Tina Dinghauser, dipl. oec
Mobilni telefon: 031 648 267
E-pošta: tina.dinghauser@agrosaat.si

Skladišče in distribucija

Marko Kavšek, inž. kmet.
Telefon: 07 304 70 51
Mobilni telefon: 051 671 805
E-pošta: marko.kavsek@agrosaat.si

Promotor

Franci Fon
Mobilni telefon: 040 889 646
E-pošta: franci.fon@gmail.com


POMURJE

DISTRIBUCIJSKO SKLADIŠČE MURSKA SOBOTA

Vodja poslovne enote

Štefan Kranjec, dipl. inž. kmet.
Telefon: 02 545 94 16
Mobilni telefon: 041 383 321
E-pošta: stefan.kranjec@agrosaat.si

Proizvodnja in program za vrt

Maja Lazarevič, univ. dipl. inž. kmet.
Telefon: 02 545 94 17
Mobilni telefon: 031 664 080
E-pošta: maja.lazarevic@agrosaat.si

Trženje

Sebastjan Černel
Telefon: 02 545 94 17
Mobilni telefon: 031 621 035
E-pošta: sebastjan.cernel@agrosaat.si

Skladišče in distribucija

Boris Klemenčič
Telefon: 02 545 94 16
Mobilni telefon: 031 392 211

DODELOVALNI CENTER HODOŠ

Vodja dodelovalnega centra

Jože Verner
Telefon: 02 559 80 07
Mobilni telefon: 051 338 703
E-pošta: joze.verner@agrosaat.si


ŠTAJERSKA

DISTRIBUCIJSKO SKLADIŠČE PTUJ

Vodja poslovne enote

Petra Šolar, univ. dipl. inž. kmet.
Telefon: 02 795 08 80
Mobilni telefon: 031 568 034
E-pošta: petra.solar@agrosaat.si

Trženje

Robert Železinger
Telefon: 02 795 08 80
Mobilni telefon: 041 319 020
E-pošta: robert.zelezinger@agrosaat.si

Danilo Hanžel, dipl. inž. zoot.
Telefon: 02 795 08 80
Mobilni telefon: 041 592 240
E-pošta: danilo.hanzel@agrosaat.si

Skladišče in distribucija

Stjepan Kauber
Telefon: 02 795 08 80
E-pošta: stjepan.kauber@agrosaat.si


PROGRAM GNOJILA IN TRŽENJE POLJŠČIN

VODJA

Jožica Dolničar, univ. dipl. inž. kmet.
Telefon: 01 514 00 72
Mobilni telefon: 041 380 719
E-pošta: jozica.dolnicar@agrosaat.si