Jara in ozimna žita

Pšenica, ječmen,
tritikala, rž, oves, pira

Jara setev presevne pšenice Lennox vpliva na manjši pridelek, vendar pozitivno vpliva na kakovost zrnja.

Jara in ozimna žita

Pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves, pira

Jara setev presevne pšenice Lennox vpliva na manjši pridelek, vendar pozitivno vpliva na kakovost zrnja.