Jara in ozimna žita

Pšenica, ječmen,
tritikala, rž, oves, pira

Jara setev presevne pšenice Lennox vpliva na manjši pridelek, vendar pozitivno vpliva na kakovost zrnja.

Jara in ozimna žita

Pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves, pira

Jara setev presevne pšenice Lennox vpliva na manjši pridelek, vendar pozitivno vpliva na kakovost zrnja.

  • JARA ŽITA

    Pšenica LENNOX, SENSAS, ječmen ELENA, tritikala SOMTRI, oves EARL
    agrosaat zita
  • OZIMNA ŽITA

    Ozimna pšenica IZALCO, LENNOX, BERNSTEIN, krušna pšenica SOFRU, OBIWAN, ANVERSA, CAMPESINO, krmna pšenica SPONTAN, ječmen SANDRA, JULE, ARTHENE, pira OSTRO, tritikala RIVOLT, oves EAGLE, rž ELEGO, JEHTRO
    agrosaat zita